A Sárvíz csatorna 0 – 37 folyókilométere közé eső halgazdálkodási vízterület

(víztérkód: 17-008-1-1)

REKREÁCIÓS HALÁSZAT-ra vonatkozó

egyedi szabályai

(FIGYELEM! Rekreációs halászatot folytatni csak a területi jegyen szereplő adatok egyértelmű olvashatósága estén lehetséges, ezért rendkívüli módon vigyázzon rá! Elhagyott, megrongálódott, hiányos vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség. Rekreációs halászatot folytatni csak az új területi jegy megvásárlása után lehetséges.)

Területhasználati szabályok:

1, Ahol a rekreációs halászrend a parti halászatot nem tiltja, ott a halászati tevékenységre csak 5 méteres parti sávvehető igénybe.

2, A Sárvíz csatorna a Sióba torkollástól a 37 fkm-ig partról és csónakból is horgászható, halászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral, és gépjárművel is megengedett.

3, Varsát elhelyezni a teljes Sárvíz csatorna szakaszon kizárólag október 1. és február 28. közti időszakban és csakis a csatorna főmedrében lehet, a többi időszakban és árterületen TILOS! Fenékvarsa használata TILOS!

4, A Sárvíz csatornán a betorkolások és fokok 50 méteres körzetén belül -az év minden napján- mindennemű eszközzel TILOS a halfogás.

 Megtartható halmennyiségek:

1, A pontyból csak a 30 cm és a 60 cm közötti méretű tartható meg. Az ettől eltérő méretű pontyot elvinni TILOS!

2, A Hhvtv., és végrehajtási rendeleteiben közzétett halak, aktuális méret és faj szerinti előírásait, korlátozásait a halásznak is be kell betartani. A fajlagos tilalommal védett halakra, ívási időszakban halászni (különösen dobóhálóval), illetve azokat megtartani TILOS!

3, A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely az 5 kg feletti súlyt meghaladja. A tilalmi időszakkal és méretkorlátozással védett halfajok a jelen rekreációs halász rend szempontjából: ponty, márna, compó, szürkeharcsa, csuka, fogassüllő, kősüllő, balin és menyhal. Továbbá jelen rekreációs halász rend alkalmazásában az amur darabszám korlátozással védett halfajnak minősül.

4, Minden 30 kg feletti egyedsúlyú szürkeharcsa csak fele súlyával (pl.: 42 kg egyedsúly esetén 21 kg) számít bele a megtartható éves összes súly mennyiségbe, de csakis abban az esetben, amennyiben a TOHOSZ halőre által ez a zsákmányolás a fogás helyszínén leigazolásra kerül. A fogási naplóban természetesen a hal tényleges súlyát kell feltüntetni.

5, Az idegenhonos, invazív halfajok fogást követő visszaengedése TILOS, azokat a halász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani.

6, Ha a rekreációs halász, horgászatra jogosító engedéllyel is rendelkezik a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeire, akkor Magyar Horgászkártyáját, mindkét állami jegyét, fogási naplóját és területi jegyét is magánál kell tartania, akár halászik, vagy akár horgászik – az ellenőrizhetőség érdekében –, mivel a két területi jeggyel is csak annyi lehet az egy napon elvihető halak mennyisége mintha csak egy területi jeggyel rendelkezne. Egy naptári napon belül, egy időben a területi jegyen meghatározott összes vízterületen csak a rekreációs halászat, vagy csak a horgászat gyakorolható.

Megtartható mennyiségek:

  • Napi mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
  • Heti mennyiség 6 db, ebből egy fajhoz tartozó 4 db lehet
  • Félévi mennyiség 23 db, ebből egy fajhoz tartozó 18 db lehet
  • Éves mennyiség 46 db, ebből egy fajhoz tartozó 36 db lehet .
  • Az éves 46 db megtartható mennyiséghez tartozó összes súly 70 kg, ebből 40 kg lehet az egy fajhoz tartozók együttes súlya.

A napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból a zsákmányolható mennyisége együttesen napi 10 kg, heti 20 kg, féléves szinten 45 kg, éves szinten 90 kg lehet. Az adott időszakra meghatározott mennyiség elérését követően a horgászatukat be kell fejezni. A busa és a törpeharcsa nem számít bele ebbe a súlykorlátozásba.

Ez a mennyiség nem számít bele az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” meghatározás alatt  feltüntetett összesen zsákmányolható mennyiségbe.

A többi halfajra a Hhvtv., és a végrehajtási rendeleteiben közzétett aktuális méret és faj szerinti előírásai, korlátozásai vonatkoznak. Azt be kell tartani!

Vásárolható területi jegyek

Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) szervezeti rendszeréhez tartozók a következő területi jegyek közül vásárolhatnak!

Csak varsa használat! (Az „A” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)                             17 000 Ft („A”)

  • Varsa, maximum 1,2 méter legnagyobb karika átmérõ,      3 db

Csak aktív eszköz használat! (A „B” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)                 20 000 Ft („B”)

  • Emelőháló (maximum 3×3 méteres)      1 db
  • Dobóháló (maximum 2 méter átmérő)         1 db
  • Kece, Milling                                             1-1 db

Vagy, teljes eszköz használat! (A „C” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)                24 000 Ft („C”)

A és B eszközök együttes használata esetén!

* * * * *

A területi jegyek SZÉP kártyával is megvásárolhatók, de csak a Szövetségi Irodában.

– gl –

2020 – SÁRVÍZ csatorna – rekreációs halászrend – egyedi szabályai