A KOPPÁNY csatorna Pári község északi közigazgatási határától Regölyig, a Kapos csatornába való betorkollásig terjedő halgazdálkodási vízterület

(víztérkód: 17-013-1-1)

HORGÁSZAT-ra vonatkozó

egyedi szabályai

 (FIGYELEM! Horgászni csak a területi jegyen szereplő adatok egyértelmű olvashatósága estén lehetséges, ezért rendkívüli módon vigyázzon rá! Elhagyott, megrongálódott, hiányos vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség. Horgászni csak az új területi jegy megvásárlása után lehetséges.)

 Területhasználati szabályok:

1, Ahol a horgászrend a parti horgászatot nem tiltja, ott a horgászati tevékenységre csak 5 méteres parti sáv vehető igénybe.

2, A Koppány csatorna Pári Község északi közigazgatási határától Regölyig, a Kapos csatornába való betorkolásáig terjedő szakasza horgászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral is megengedett.

 Megtartható halmennyiségek:

1, A pontyból csak a 30 cm és a 60 cm közötti méretű tartható meg. Az ettől eltérő méretű pontyot elvinni TILOS!

2, A fajlagos tilalmi időszakban, a jogszabályban szereplő 100 cm méret feletti szürkeharcsa tartható meg!

3, A többi halfajra, a Hhvtv., és végrehajtási rendeleteiben közzétett, aktuális méret és faj szerinti előírásai, korlátozásai vonatkoznak, azt  kell betartani.

4, A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely az 5 kg feletti súlyt meghaladja. A tilalmi időszakkal és méretkorlátozással védett halfajok a jelen horgászrend szempontjából: ponty, márna, compó,szürkeharcsa, csuka, fogassüllő, kősüllő, balin és menyhal. Továbbá jelen horgászrend alkalmazásában az amur darabszám-korlátozással védett halfajnak minősül.

5, Minden 30 kg feletti egyedsúlyú szürkeharcsa csak fele súlyával (pl.: 42 kg egyedsúly esetén 21 kg) számít bele a megtartható éves összes súly mennyiségbe, de csakis abban az esetben, amennyiben a TOHOSZ halőre által ez a zsákmányolás a fogás helyszínén leigazolásra kerül. A fogási naplóban természetesen a hal tényleges súlyát kell feltüntetni.

6, Az idegenhonos, invazív halfajok fogást követő visszaengedése TILOS, azokat a horgász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani.

7, Az egyes területi jegy kategóriákhoz tartozó elvihető halmennyiség:

 A következő felsorolás az irányadó, és egyben azt a maximális mennyiségi keretet mutatja, amely a tilalmi időszakkal, méret és/vagy darabszám korlátozással védett halakból, a felnőtt éves területi jeggyel megtartható naponta, hetente, félévente és éves szinten.

A más jegytípusokba tartozó területi jegyekkel megtartható mennyiségek ehhez vannak viszonyítva, azt kell arányosan betartani.

Megtartható:

Gyermek jegy (1 botos)

 • Napi mennyiség 1 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Félévi mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet
 • Éves mennyiség 5 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 15 kg.

Gyermek – csak úszós – jegy (1 botos)

Erre a vízterületre ilyen jegy nem kerül kibocsátásra!

Ifjúsági jegy (1 botos)

 • Napi mennyiség 1 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Félévi mennyiség 4 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet
 • Éves mennyiség 6 db, ebből egy fajhoz tartozó 4 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 20 kg.

Kedvezményes jegy (1 botos)

 • Napi mennyiség 1 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Félévi mennyiség 5 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet
 • Éves mennyiség 7 db, ebből egy fajhoz tartozó 5 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 25 kg.

 Kedvezményes jegy (2 botos)

 • Napi mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet
 • Félévi mennyiség 5 db, ebből egy fajhoz tartozó 4 db lehet
 • Éves mennyiség 10 db, ebből egy fajhoz tartozó 7 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 30 kg.

Felnőtt partmenti jegy (2 botos)

 • Napi mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Heti mennyiség 4 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet
 • Félévi mennyiség 6 db, ebből egy fajhoz tartozó 5 db lehet
 • Éves mennyiség 13 db, ebből egy fajhoz tartozó 8 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 35 kg.

Turista állami jeggyel vásárolható területi  jegy (1 botos)

 • Napi mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Heti mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet

Az egyéb őshonos (ami nincs fajlagos tilalommal korlátozva) és az idegenhonos halfajok (ezüstkárász, sügér és egyéb idegenhonos halfajok) zsákmányolható mennyisége együttesen napi 10 kg, heti 20 kg, féléves szinten 45 kg, éves szinten 90 kg lehet. Az adott időszakra meghatározott mennyiség elérését követően a horgászatukat be kell fejezni. A busa és a törpeharcsa nem számít bele ebbe a súlykorlátozásba.

Ez a mennyiség nem számít bele az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” meghatározás alatt  feltüntetett összesen zsákmányolható mennyiségbe.

Vásárolható területi jegyek

A Hhvtv. szerinti jogosultság alapján vásárolható területi jegyek

Gyermek jegy (1 botos) Éves területi jegy: 1 000 Ft

Gyermek – csak úszós – jegy (1 botos) Erre a vízterületre ilyen jegy nem kerül kibocsátásra!

Ifjúsági jegy (1 botos) Napi jegy: 500 Ft, Éves jegy: 1 300 Ft

Kedvezményes jegy (1 botos) Napi jegy: 500 Ft, I. Féléves jegy: 1 300 Ft, II. Féléves jegy: 1 300 Ft, Éves jegy: 2 600 Ft

Kedvezményes jegy (2 botos) Napi jegy: 800 Ft, I. Féléves jegy: 1 750 Ft, II. Féléves jegy: 1 750 Ft, Éves jegy: 3 500 Ft

Felnőtt partmenti jegy (2 botos) Napi jegy: 1 000 Ft, Heti jegy: 1 400 Ft, I. Féléves jegy: 2 000 Ft, II. Féléves jegy: 2 000 Ft, Éves jegy: 4 000 Ft

Turista állami jeggyel vásárolható területi  jegy (1 botos) Napi jegy: 1 000 Ft, Heti jegy: 1 400 Ft

*****

A területi jegyek közül a heti, a féléves és az éves jegyek SZÉP kártyával is megvásárolhatók, de csak a Szövetségi Irodában.

 

2019 – Koppány csatorna – horgászrend – egyedi szabályai