A DUNA folyó 1493-1520 folyókilométere közé eső halgazdálkodási vízterület

(viztérkód: 17-002-1-1)

REKREÁCIÓS HALÁSZAT-ra vonatkozó

egyedi szabályai

(FIGYELEM! Rekreációs halászatot folytatni csak a területi jegyen szereplő adatok egyértelmű olvashatósága estén lehetséges, ezért rendkívüli módon vigyázzon rá! Elhagyott, megrongálódott, hiányos vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség. Rekreációs halászatot folytatni csak az új területi jegy megvásárlása után lehetséges.) 

Területhasználati szabályok:

1, Ahol a rekreációs halászrend a parti halászatot nem tiltja, ott a halászati tevékenységre, csak 5 méteres parti sáv vehető igénybe.

2, A folyó bal partja az 1520 fkm és az 1493 fkm között, partról és csónakból aktív eszközökkel végig halászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral megengedett.

3, A folyó jobb partja az 1520 fkm és 1498 fkm között, partról és csónakból, aktív eszközökkel végig halászható, de a parti horgászokat, halászokat

TILOS zavarni. A parti horgászoktól, és halászoktól legalább 50 méter távolságot el kell hagyni. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor kerékpárral megengedett.

4, A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (DDNP) által a védett területek (Duna 1498 fkm-től az 1488 fkm-ig) vonatkozásában előírt szabályok:

4.1, A folyó teljes védett szakasza halászható csónakból (M9-es úttól délre Tolna megye déli határáig), a parti sáv legfeljebb 5 m-es igénybevételével.

4.2, A folyó jobb oldalán nem megengedett a parti halászat a Sió torkolata (1497 fkm jeltől) és a Vén-Duna alsó torkolata közti szakaszon. Alacsony vízállás esetén a Duna medrében található homokpadokon a halászat mindenütt megengedett, ez nem minősül parti halászatnak. A dobóháló használata ezen a folyószakaszon egész évben TILOS.

5, Szigorúan TILOS a horgászat, halászat és a tartózkodás a téli vermelő, valamint ívásra és ivadékbölcsőnek kijelölt speciális tilalmi helyeken és időszakokban. A pontos kijelölt helyek határai, és a részletes szabályok a „Rekreációs halászrend” megnevezésű mellékletből ismerhetőek meg.

6, A rekreációs halász, a használaton kívüli aktív, és/vagy passzív halászeszközeit a part irányába, az aktuális vízálláshoz képest minimum 50 méter távolságra helyezheti el. Ez alól kivételt képeznek a magántulajdonban lévő horgász-, és halásztanyákhoz, pihenőházakhoz tartozó -közvetlen vízparti-területek.

A varsa használat időbeli és területi korlátozásai:

1, Varsát elhelyezni a teljes folyószakaszon kizárólag október 1. és február 28. közti időszakban lehet. Árterületeken, a betorkolások és fokok 50 méteres körzetében még ekkor sem engedélyezett. Fenékvarsa használata TILOS!

2, A varsa elhelyezése az alábbi helyeken egész évben TILOS:

2.1, a jobb parti oldalon az

– 1497 fkm-től (a Sió torkolattól) az 1499 fkm-ig (a Szent László hídig)

– 1502 fkm-től az 1504 fkm-ig

– 1505 fkm-től az 1507 fkm-ig

2.2, a bal parti oldalon az

– 1499 fkm-től (a Szent László hídtól) az 1501 fkm-ig

– 1514 fkm-től az 1516 fkm-ig

Megtartható halmennyiségek:

1, A pontyból csak a 30 cm és a 60 cm közötti méretű tartható meg. Az ettől eltérő méretű pontyot elvinni TILOS!

2, A Hhvtv., és végrehajtási rendeleteiben közzétett halak, aktuális méret és faj szerinti előírásait, korlátozásait a halásznak is be kell betartani. A fajlagos tilalommal védett halakra ívási időszakban halászni (különösen dobóhálóval), illetve azokat megtartani TILOS!

3, A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely az 5 kg feletti súlyt meghaladja. A tilalmi időszakkal és méretkorlátozással védett halfajok a jelen rekreációs halászrend szempontjából: ponty, márna, compó, szürkeharcsa, csuka, fogassüllő, kősüllő, balin és menyhal. Továbbá jelen rekreációs halászrend alkalmazásában az amur darabszám korlátozással védett halfajnak minősül.

4, Minden 30 kg feletti egyedsúlyú szürkeharcsa csak fele súlyával (pl.: 42 kg egyedsúly esetén 21 kg) számít bele a megtartható éves összes súly mennyiségbe, de csakis abban az esetben, amennyiben a TOHOSZ halőre által ez a zsákmányolás a fogás helyszínén leigazolásra kerül. A fogási naplóban természetesen a hal tényleges súlyát kell feltüntetni.

5, Az idegenhonos, invazív halfajok fogást követő visszaengedése TILOS, azokat a halász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani.

6, Ha a rekreációs halász, horgászatra jogosító engedéllyel is rendelkezik a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeire, akkor Magyar Horgászkártyáját, mindkét állami jegyét, fogási naplóját és területi jegyét is magánál kell tartania, akár halászik, vagy akár horgászik – az ellenőrizhetőség érdekében -, mivel a két területi jeggyel is csak annyi lehet az egy napon elvihető halak mennyisége, mintha csak egy területi jeggyel rendelkezne. Egy naptári napon belül, egy időben a területi jegyen meghatározott összes vízterületen csak a rekreációs halászat, vagy csak a horgászat gyakorolható.

A következő táblázat az irányadó, és egyben azt a maximális a mennyiségi keretet mutatja, amely a tilalmi időszakkal, méret és/vagy darabszám korlátozással védett halakból, az éves területi halászjeggyel megtartható naponta, hetente, félévente és éves szinten.

Megtartható mennyiségek:

  • Napi mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
  • Heti mennyiség 10 db, ebből egy fajhoz tartozó 6 db lehet
  • Félévi mennyiség 40 db, ebből egy fajhoz tartozó 30 db lehet
  • Éves mennyiség 80 db, ebből egy fajhoz tartozó 60 db lehet.
  • Az éves 80 db megtartható mennyiséghez tartozó összes súly 130 kg, ebből 80 kg lehet az egy fajhoz tartozók együttes súlya.

A napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból a zsákmányolható mennyisége együttesen napi 10 kg, heti 20 kg, féléves szinten 45 kg, éves szinten 90 kg lehet. Az adott időszakra meghatározott mennyiség elérését követően a halászatukat be kell fejezni. A busa és a törpeharcsa nem számít bele ebbe a súlykorlátozásba.

Ez a mennyiség nem számít bele az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” meghatározás alatt  feltüntetett összesen zsákmányolható mennyiségbe.

A többi halfajra a Hhvtv., és a végrehajtási rendeleteiben közzétett aktuális méret és faj szerinti előírásai, korlátozásai vonatkoznak. Azt be kell tartani!

Vásárolható területi jegyek

Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) szervezeti rendszeréhez tartozók a következő területi jegyek közül vásárolhatnak!

Csak varsa használat! (Az „A” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)                32 000 Ft („A”)

  • Varsa, maximum 1,2 méter legnagyobb karika átmérõ,      3 db

Csak aktív eszköz használat! (A „B” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)    36 000 Ft („B”)

  • Emelőháló (maximum 3×3 méteres)      1 db
  • Dobóháló (maximum 2 méter átmérő)         1 db
  • Kece, Milling                                             1-1 db

Vagy, teljes eszköz használat! (A „C” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)    40 000 Ft („C”)

* A és B eszközök együttes használata esetén!

*****

A területi jegyek SZÉP kártyával is megvásárolhatók, de csak a Szövetségi Irodában.

– gl –

 

2020 – DUNA folyó – rekreációs halászrend – egyedi szabályai