A SIÓ csatorna 0 – 58 folyókilométere közé eső halgazdálkodási vízterület

(viztérkód: 17-003-1-1)

REKREÁCIÓS HALÁSZAT-ra vonatkozó

egyedi szabályai

(FIGYELEM! Rekreációs halászatot folytatni csak a területi jegyen szereplő adatok egyértelmű olvashatósága estén lehetséges, ezért rendkívüli módon vigyázzon rá! Elhagyott, megrongálódott, hiányos vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség. Rekreációs halászatot folytatni csak az új területi jegy megvásárlása után lehetséges.)

Területhasználati szabályok:

1, Ahol a rekreációs halászrend a parti halászatot nem tiltja, ott a halászati tevékenységre csak 5 méteres parti sáv vehető igénybe.

2, A Sió csatorna a Dunába torkollástól az Árvízkapuig, az Észak-i oldalon, partról halászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral megengedett. A Dél-i oldal csak csónakból halászható!

3, A Sió csatorna az Árvízkaputól az Északi oldali védgáton (a Taplósi Holt-Dunától, az M6-os autópálya irányába) Nyugatra található kapuig csak csónakból halászható, a parti sáv igénybevétele nélkül.

Kivétel a következő szakaszok:

3.1, A Sió csatorna az Árvízkaputól Nyugatra, az első védgát kanyarban található lejáratig az Északi oldali partról halászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral, és gépjárművel is megengedett. A Déli oldal csak csónakból halászható.

3.2, A Sió csatorna az M6-os autópálya, és a védgáton található kapu között, a Déli partról halászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral, és gépjárművel megengedett. Az Északi oldal csak csónakból halászható.

4, A vízmű telep vonalától, az 58 fkm-ig a Sió csatorna partról és csónakból is halászható.

5, A szürkegém-telep által érintett szakasz március 1. és június 30. között nem halászható. A szakasz két vége a nevezett időszakban a DDNP által kitáblázásra kerül.

6, A Sió csatornán a betorkolások és a fokok 50 méteres körzetén belül -az év minden napján-, mindennemű halászeszközzel TILOS a halfogás.

7, A rekreációs halász, a használaton kívüli aktív, és/vagy passzív halászeszközeit a part irányába, az aktuális vízálláshoz képest minimum 50 méter távolságra helyezheti el. Ez alól kivételt képeznek a magántulajdonban lévő horgász-, és halásztanyákhoz, pihenőházakhoz tartozó -közvetlen vízparti-területek.

A varsa használat időbeli és területi korlátozásai:

1, Varsát elhelyezni a teljes Sió csatorna szakaszon kizárólag október 1. és február 28. közti időszakban és csakis a csatorna főmedrében lehet, a többi időszakban és árterületen TILOS! Ugyancsak TILOS a jelen halászrendben megjelölt további időszakokban, és területeken is! Fenékvarsa használata TILOS!

2, A varsa elhelyezése egész évben TILOS az M6-os autópálya hídjától, a Sióagárdi közúti hídig terjedő teljes szakaszon.

Megtartható halmennyiségek:

1, A pontyból csak a 30 cm és a 60 cm közötti méretű tartható meg. Az ettől eltérő méretű pontyot elvinni TILOS!

2, A Hhvtv., és végrehajtási rendeleteiben közzétett halak, aktuális méret és faj szerinti előírásait, korlátozásait a halásznak is be kell betartani. A fajlagos tilalommal védett halakra ívási időszakban halászni (különösen dobóhálóval), illetve azokat megtartani TILOS!

3, A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely az 5 kg feletti súlyt meghaladja. A tilalmi időszakkal és méretkorlátozással védett halfajok a jelen rekreációs halászrend szempontjából: ponty, márna, compó, szürkeharcsa, csuka, fogassüllő, kősüllő, balin és menyhal. Továbbá jelen rekreációs halászrend alkalmazásában az amur darabszám korlátozással védett halfajnak minősül.

4, Minden 30 kg feletti egyedsúlyú szürkeharcsa csak fele súlyával (pl.: 42 kg egyedsúly esetén 21 kg) számít bele a megtartható éves összes súly mennyiségbe, de csakis abban az esetben, amennyiben a TOHOSZ halőre által ez a zsákmányolás a fogás helyszínén leigazolásra kerül. A fogási naplóban természetesen a hal tényleges súlyát kell feltüntetni.

5, Az idegenhonos, invazív halfajok fogást követő visszaengedése TILOS, azokat a halász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani.

6, Ha a rekreációs halász, horgászatra jogosító engedéllyel is rendelkezik a TOHOSZ halgazdálkodási vízterületeire, akkor Magyar Horgászkártyáját, mindkét állami jegyét, fogási naplóját és területi jegyét is magánál kell tartania, akár halászik, vagy akár horgászik – az ellenőrizhetőség érdekében –, mivel a két területi jeggyel is csak annyi lehet az egy napon elvihető halak mennyisége mintha csak egy területi jeggyel rendelkezne. Egy naptári napon belül egy időben a területi jegyen meghatározott összes vízterületen, csak a rekreációs halászat, vagy csak a horgászat gyakorolható.

Megtartható mennyiségek:

  • Napi mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
  • Heti mennyiség 10 db, ebből egy fajhoz tartozó 6 db lehet
  • Félévi mennyiség 40 db, ebből egy fajhoz tartozó 30 db lehet
  • Éves mennyiség 80 db, ebből egy fajhoz tartozó 60 db lehet .
  • Az éves 80 db megtartható mennyiséghez tartozó összes súly 130 kg, ebből 80 kg lehet az egy fajhoz tartozók együttes súlya.

A napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból a zsákmányolható mennyisége együttesen napi 10 kg, heti 20 kg, féléves szinten 45 kg, éves szinten 90 kg lehet. Az adott időszakra meghatározott mennyiség elérését követően a halászatukat be kell fejezni. A busa és a törpeharcsa nem számít bele ebbe a súlykorlátozásba.

Ez a mennyiség nem számít bele az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” meghatározás alatt  feltüntetett összesen zsákmányolható mennyiségbe.

A többi halfajra a Hhvtv., és a végrehajtási rendeleteiben közzétett aktuális méret és faj szerinti előírásai, korlátozásai vonatkoznak. Azt be kell tartani!

Vásárolható területi jegyek

Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) szervezeti rendszeréhez tartozók a következő területi jegyek közül vásárolhatnak!

Csak varsa használat! (Az „A” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)                31 000 Ft („A”)

  • Varsa, maximum 1,2 méter legnagyobb karika átmérõ,      3 db

Csak aktív eszköz használat! (A „B” négyzetbe kell „X” jelet tenni!)   34 000 Ft („B”)

  • Emelőháló (maximum 3×3 méteres)      1 db
  • Dobóháló (maximum 2 méter átmérő)         1 db
  • Kece, Milling                                             1-1 db

Vagy, teljes eszköz használat! (A „C” négyzetbe kell „X” jelet tenni!) 38 000 Ft („C”)

A és B eszközök együttes használata esetén!

*****

A területi jegyek SZÉP kártyával is megvásárolhatók, de csak a Szövetségi Irodában.

– gl –

 

2020 – SIÓ csatorna – rekreációs halászrend – egyedi szabályai