A Szálkai víztározó halgazdálkodási vízterület

(víztérkód: 17-043-1-5)

HORGÁSZAT-ra vonatkozó

egyedi szabályai

(FIGYELEM! Horgászni csak a területi jegyen szereplő adatok egyértelmű olvashatósága estén lehetséges, ezért rendkívüli módon vigyázzon rá! Elhagyott, megrongálódott, hiányos vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség. Horgászni csak az új területi jegy megvásárlása után lehetséges.)

 Területhasználati szabályok:

1, Ahol a horgászrend a parti horgászatot nem tiltja, ott a horgászati tevékenységre csak 5 méteres parti sáv vehető igénybe.

2, Egész évben TILOS a horgászat, a Szálka község felé eső felső (Keleti) gáttól számított 350 méter hosszon a strand partjával párhuzamosan mért 100 méteres szélességben, a strand területén. Továbbá tilos a horgászat partról és csónakból is, a medernek, a strand-területén túli, erdő felőli (Déli) oldalán május 1. és augusztus 31. között. A szeptember 1. és április 30. közti időben, ezen a területen, csak a pergetős és a “kishalas-csalizásos” módszer engedélyezett, és csak ragadozó halakra, a tilalmi idők betartásával.

3, Az előzőekben behatárolt vízterület teljes keresztmetszetében, mindennemű más etetőanyag használata egész évben TILOS!

4, A csalizott készséget csak horgászbottal szabad a kívánt helyre bevetni. TILOS bármilyen távirányítású hajó, vagy motoros csónak (elektromos is), valamint egyéb módszer és /vagy eszköz használata az etetéshez, a készség be- és kihordásához (pl. stupek, szakítóbója). A halradar használata nem engedélyezett!

5, A vízterületen bojlis és behúzós módszer szerinti horgászatot csak “Bojlis (BEHÚZÓS) 2 botos területi jegy” váltásával, és a kiegészítő “Bojlis (BEHÚZÓS) horgászati rend” szerint lehet. A bojlizásos és behúzós módszerek alkalmazása a más kategóriába tartozó területi jegyekkel nem végezhető! A bojlis (BEHÚZÓS) területi jegyekhez (olvassa el) a kiegészítő szabályozást is be kell tartani.

6, A végszerelék behúzással történő bejuttatása csak és kizárólag a Bojlis (BEHÚZÓS) területi jegy birtokában, az arra kijelölt területen engedélyezett. Bojlis (BEHÚZÓS) területi jegy nélkül, parti vagy csónakos horgászat esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag a partról vagy a csónakból elvégzett dobással engedélyezett. A végszerelék csónakból történő vízbe juttatása után attól eltávolodni max. 10 méter távolságra lehetséges.

7, Gépjárművel várakozni, parkírozni csak az Önkormányzatok által kijelölt parkírozó helyeken lehet, másutt nem. Kivétel, ha azt a Szálkai, vagy a Mőcsényi Önkormányzat, a területére vonatkozóan, előzetes kérelemre engedélyezte. Gépjárművel az erdő felőli oldalon közlekedni TILOS.

8, A vízterületen az evezésen túl, csak az elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

 Megtartható halmennyiségek:

1, A pontyból csak a 30 cm és a 60 cm közötti méretű tartható meg. Az ettől eltérő méretű pontyot elvinni TILOS! A 40 cm feletti dévérkeszeget megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen azonnal vissza kell helyezni a vízbe!

2, A ponty a fajlagos tilalmi idejében is horgászható!

3, A többi halfajra, a Hhvtv., és végrehajtási rendeleteiben közzétett, aktuális méret és faj szerinti előírásai, korlátozásai vonatkoznak, azt kell betartani.

4, A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely az 5 kg feletti súlyt meghaladja. A tilalmi időszakkal és méretkorlátozással védett halfajok a jelen horgászrend szempontjából: ponty, compó, szürkeharcsa, csuka, fogassüllő, kősüllő, balin. Továbbá: jelen horgászrend alkalmazásában az amur darabszám korlátozással védett halfajnak minősül.

5, Minden 30 kg feletti egyedsúlyú szürkeharcsa csak fele súlyával (pl.: 42 kg egyedsúly esetén 21 kg) számít bele a megtartható éves összes súly mennyiségbe, de csakis abban az esetben, amennyiben a TOHOSZ halőre által ez, a zsákmányolás, a fogás helyszínén leigazolásra kerül. A fogási naplóban természetesen a hal tényleges súlyát kell feltűntetni.

6, Az idegenhonos, invazív halfajok fogást követő visszaengedése, parton való elhelyezése TILOS, azokat a horgász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani.

7, Az egyes területi jegy kategóriákhoz tartozó elvihető halmennyiség:

A következő felsorolás az irányadó, és egyben azt a maximális mennyiségi keretet mutatja, amely a tilalmi időszakkal, méret és/vagy darabszám korlátozással védett halakból, a felnőtt éves területi jeggyel megtartható naponta, hetente, félévente és éves szinten. A más jegytípusokba tartozó területi jegyekkel megtartható mennyiségek ehhez vannak viszonyítva, azt kell arányosan betartani.

Megtartható mennyiség:

Parti GYERMEK területi jegy (1 készség)

 • Napi mennyiség 1 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Félévi mennyiség 5 db, ebből egy fajhoz tartozó 5 db lehet
 • Éves mennyiség 10 db, ebből egy fajhoz tartozó 10 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 20 kg.

Parti IFJÚSÁGI területi jegy (1 készség)<

 • Napi mennyiség 1 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Félévi mennyiség 10 db, ebből egy fajhoz tartozó 8 db lehet
 • Éves mennyiség 20 db, ebből egy fajhoz tartozó 15 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 40 kg.

Parti FELNŐTT KEDVEZMÉNYEZETT területi jegy (2 készség)

 • Napi mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 5 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet
 • Félévi mennyiség 20 db, ebből egy fajhoz tartozó 15 db lehet
 • Éves mennyiség 40 db, ebből egy fajhoz tartozó 30 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 70 kg.

Parti FELNŐTT területi jegy (2 készség)

 • Napi mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Heti mennyiség 10 db, ebből egy fajhoz tartozó 6 db lehet
 • Félévi mennyiség 40 db, ebből egy fajhoz tartozó 30 db lehet
 • Éves mennyiség 80 db, ebből egy fajhoz tartozó 60 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 130 kg.

Parti FELNŐTT KÜLFÖLDI területi jegy (2 készség)

 • Napi mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Heti mennyiség 10 db, ebből egy fajhoz tartozó 6 db lehet

Megtartható mennyiség: napi 6 kg

Parti FELNŐTT TURISTA állami jeggyel vásárolható területi  jegy (1 készség)

 • Napi mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 2 db lehet
 • Heti mennyiség 4 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet

Megtartható mennyiség: napi 3 kg

Bojlis (BEHÚZÓS) területi jegy (2 készség)

 • Napi mennyiség 2 db, ebből egy fajhoz tartozó 1 db lehet
 • Heti mennyiség 3 db, ebből egy fajhoz tartozó 3 db lehet
 • Félévi mennyiség 15 db, ebből egy fajhoz tartozó 13 db lehet
 • Éves mennyiség 30 db, ebből egy fajhoz tartozó 25 db lehet.

Az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” éves területi jeggyel megtartható összes súly 60 kg.

A napi darabszám-korlátozással nem érintett halfajokból a zsákmányolható mennyisége együttesen napi 10 kg, heti 20 kg, féléves szinten 45 kg, éves szinten 90 kg lehet. Az adott időszakra meghatározott mennyiség elérését követően a horgászatukat be kell fejezni. A busa és a törpeharcsa nem számít bele ebbe a súlykorlátozásba.

Ez a mennyiség nem számít bele az „Egy éves területi jeggyel megtartható együttes súly, az összes halfaj vonatkozásában” meghatározás alatt  feltüntetett összesen zsákmányolható mennyiségbe.

Vásárolható területi jegyek

A Hhvtv. szerinti jogosultság alapján vásárolható területi jegyek

Parti GYERMEK területi jegy (1 készség) 24 órás jegy: 800 Ft, Éves területi jegy: 2 000 Ft

Parti IFJÚSÁGI jegy (1 készség) 24 órás jegy: 1 600 Ft, 7 napos jegy: 4 500 Ft, Éves jegy: 18 000 Ft

Parti FELNŐTT KEDVEZMÉNYEZETT területi jegy (2 készség) 24 órás jegy: 2 700 Ft, I. 7 napos jegy: 7 500 Ft, I. Féléves jegy: 15 000 Ft, II. Féléves jegy: 15 000 Ft, Éves jegy: 30 000 Ft

Parti FELNŐTT területi jegy (2 készség) 24 órás jegy: 3 500 Ft, 7 napos jegy: 9 500 Ft, I. Féléves jegy: 19 000 Ft, II. Féléves jegy: 19 000 Ft, Éves jegy: 38 000 Ft

Parti FELNŐTT KÜLFÖLDI területi jegy (2 készség) 24 órás jegy: 5 300 Ft, 7 napos jegy: 14 300 Ft,

Bojlis (BEHÚZÓS) 2 készséges területi jegy 24 órás jegy: 4 000 Ft, 7 napos jegy: 15 000 Ft, Éves jegy: 50 000 Ft

Parti FELNŐTT TURISTA állami jeggyel vásárolható területi  jegy (1 készség) 24 órás jegy: 3 500 Ft, Heti jegy: 9 500 Ft

Csónak használati jegy: 3 000 Ft Valamennyi jegytípus (kivéve a gyermek és a Bojlis (BEHÚZÓS) 2 készséges 24 órás területi jegy) esetén, ha a horgász csónakot is használ, akkor csónak használati jeggyel is rendelkeznie kell.

*****

A területi jegyek közül a 7 napos, a féléves és az éves jegyek SZÉP kártyával is megvásárolhatók, de csak a Szövetségi Irodában.

2020 – Szálkai víztározó – horgászrend – egyedi szabályai