REKREÁCIÓS HALÁSZOK ÁLLAMI HALÁSZJEGYE ÉS FOGÁSI NAPLÓJA – MINTA

(Tájékoztató csak!)

A Magyar Országos Horgász Szövetség által megbízott ………………………………………….. _ _ _ _ ……………………………………(forgalmazó horgászszervezet neve, címe)

Sorszáma: 000001

Kelt: ……………………………, 2020. év _ _ hó _ _ nap

 1. ÉVI ÁLLAMI HALÁSZJEGY ÉS FOGÁSI NAPLÓ

Érvényes: a kiállítás napjától 2021. január 31. napjáig, a területi jegyen meghatározott rekreációs halászeszközök egyidejű használatára.

Kizárólag arcképes személyazonosító okmánnyal és a halfogásra jogosító egyéb okmányokkal együtt érvényes, másra átruházni tilos! Ezen okmányt a tulajdonosa köteles 2020. február 28. napjáig leadni vagy ajánlott postai küldeményként feladni a halgazdálkodásra jogosultnak.

 Állami halászjegy díja (EÁH):

3 000,- Ft (állami halászjegy)

300,- Ft (fogási napló)

 Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH):

a, 2000,- Ft

b, mentesített: 0,- Ft (70. életév feletti) 

…………………………………………………… forgalmazási megbízott aláírása

 

Tisztelt Rekreációs Halászok!

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 2018. december 31-tõl hatályos módosítása alapján 2019-tõl a rekreációs halászatra jogosító állami halászjegyet és a halász fogási naplót a Magyar Országos Horgász Szövetség (továbbiakban: horgászszövetség), valamint a horgászszövetség által megbízott horgászszervezet adhatja ki (Hhvtv. 39. § (1) bekezdés).

A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 12. mellékletében meghatározottak szerint állami halászjegy díja 3 000 Ft, a hozzá tartozó fogási napló díja 300 Ft.

A kiadott állami halászjegyről és halász fogási naplóról a kiadó szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie, így ezen jogszabályi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében az állami halászjegy kiváltásának feltétele az előzetes rekreációs halász regisztráció.

A MOHOSZ Választmánya által elfogadott határozatok, a területi jegyekre vonatkozó irányelvek szerint a horgászszervezetek által hasznosított halgazdálkodási vízterületeken a rekreációs halász területi jegy csak a szervezeti rendszerbe tartozó, Egységes Szövetségi Hozzájárulás (továbbiakban: ESZH) fizetésére kötelezett személyek számára adható ki (kivétel az I. 4. pontban meghatározott személyek).

Az ESZH fizetési kötelezettségnek az állami halászjegy kiváltásakor – azzal egyidejűleg – kell eleget tenni, abban az esetben is, ha a kiváltó személy már rendelkezik állami horgászjeggyel és az azzal együtt járó ESZH fizetési kötelezettségének már eleget tett, ugyanis a rekreációs halászat a horgászat melletti, külön feltételű jogosultság.

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen egy személy egyidejűleg horgászati és rekreációs halászati tevékenységet nem végezhet (Vhr. 28/A. § (1) bekezdés), ellenkező esetben a rekreációs halászatra jogosító területi jegy visszavonásra kerül.

 1. Az állami halászjegy és a fogási napló kiadásának szabályai
 2. Ezen állami halászjegyet és fogási naplót a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) szerinti feltételeknek megfelelő, regisztrációval, halászvizsgával, illetve korábban már halászjeggyel rendelkező személy jogosult kiváltani. Nem kell halászvizsgát tennie annak, aki halász szakmunkás-képesítéssel, valamint felsőfokú halgazdálkodási, halászati szakirányú végzettséggel rendelkezik.
 3. Az állami halászjegyet és a fogási naplót a regisztrációt követően a horgászszövetség, valamint az általa megbízott horgászszervezet adhatja ki valamennyi, az 1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személy részére.
 4. Az állami halászjegy és a fogási napló díját a Vhr., a díjfizetés alól történő mentesítést, az okmányok pótlását, a kiadás megtagadását, valamint visszavonás feltételeit a Hhvtv. tartalmazza.
 5. Az állami halászjegy és az ESZH díjának megfizetése alól mentesül a 70. életévét betöltött személy.

 

 1. A fogási napló vezetésének szabályai
 2. A fogási napló valamennyi bejegyzését egyértelműen, olvashatóan és kitörölhetetlen tintával kell megtenni úgy, hogy e bejegyzés a későbbiekben ne legyen javítható.

Javítás csak a rontott adat egyszeres áthúzásával, majd a fogások esetében a helyes adat új sorban való egyidejű bejegyzésével történhet. Az áthúzás mellett a „javítva” megjegyzés beírása és a rekreációs halász szignója is kötelező.

 1. A rekreációs halászat megkezdésekor – éjszakai halászat esetén napváltáskor is – rekreációs a halász köteles megjelölni az éves naptárban a halászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett rekreációs halászat esetén a vízi jármű kikötőhelyről történő elindulása számít a rekreációs halászati tevékenység megkezdésének, a kikötőhelyre történő érkezés pedig a befejezésének.
 2. A rekreációs halász a kifogott és megtartani kívánt, darabszám korlátozás alá eső halat a halászeszközből történő kivétel után azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni.
 3. A megtartani nem kívánt halat a fogást követően haladéktalanul köteles elengedni és azt a fogási naplóba nem kell bejegyezni. A rekreációs halászat során, legkésőbb az első megtartani kívánt hal tömegének feljegyzésekor – ha ez korábban még nem történt meg – a fogási napló fogásösszesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület pontos megnevezését, víztérkódjának első öt számjegyét – továbbá a területi jegy kiadójának előírása esetén a halászat helyének pontos megnevezését –, valamint a fogás dátumát.
 4. Darabszám-korlátozás alá eső hal kifogása esetén a fogás időpontját 0-24 h formátumban, az óra és perc pontos megjelenítésével, minden esetben négy számjeggyel (pl. 08:05) is rögzíteni kell. A darabszám-korlátozással nem védett (egyéb őshonos és idegenhonos, valamint adatrögzítésre rendelt) halfajok mennyiségét a rekreációs halász azok össztömegében kifejezve a rekreációs halászati tevékenység befejezését követően, de még a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni, itt a beírandó dátum és időpont a rekreációs halászati tevékenység befejezésének ideje.
 5. A tömegnél az adatot legalább 0,5 kg pontossággal kell beírni úgy, hogy megtartott hal(ak) esetén legalább 0,5 kg bejegyzett tömegnek mindenképpen szerepelnie kell. A napi darabszám korlátozás alá tartozó halfajok testtömeg adatait egyenként (darabonként) kell rögzíteni. A bejegyzést naponta többször is el kell végezni, ha a rekreációs halász a vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon ott ismét darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki.
 6. A leadás előtt az okmány tulajdonosa köteles úgy lezárni a fogási naplóját, hogy benne a megtartott halakra vonatkozó fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesítette, valamint összegezte a rekreációs halászattal eltöltött napok számát is.

III. Éves rekreációs halásznaptár

JANUÁR – JANUARY

H …….7-14-21-28

K ….1-8-15-22-29

SZ…2-9-16-23-30

CS…3-10-17-24-31

P…..4-11-18-25

SZ…5-12-19-26

V…..6-13-20-27 stb. (további hónapok) Kérjük a napot a II. 2. pont szerint O vagy X jellel jelölje meg!

 

 1. JANUÁR – JANUARY

ÉVES ÖSSZESÍTÉS

Kérjük, hogy a II. 8. pont szerint az évben (év: fogási napló érvényességi időszaka) halászattal eltöltött napok számát a napló leadása előtt itt összesítse!

Az évben rekreációs halászattal eltöltött napok száma: _ _ _ nap

 1. Fogásösszesítő táblázat (évközben)

Vízterület neve: ………………………………………………………… Víztérkódja: _ _-_ _ _ Halászhely*: ……………………………

hó/nap-óra/perc-ponty-amur-márna-compó-harcsa-csuka-fogassüllõ-kõsüllõ-balin-menyhal-kód**-kód**-kód**-egyéb,õshonos-egyéb,idegenhonos (az adatokat „kg”-ban kell beírni)

A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület pontos neve és víztérkódja a kiadott területi jegyen található, ugyanitt a jegy kiadója a pontos halászhely* megjelölését, illetve az adatrögzítésre előírt halfajok** kiegészítését is elrendelheti! **E halfajok [kód beírásával] kötelezően jelölendők: sebes pisztráng [1], kecsege [2], széles kárász [3], angolna [4] (1-4: kg/db), garda [5] ( kg); adatrögzítés előírása esetén: sügér [6], keszegfélék [7], ezüstkárász [8], busák [9], törpeharcsák [10] (5-10: kg).

 1. Éves fogásösszesítő táblázat (évvégén)

Vízterület neve, víztérkódja: ponty-amur-márna-compó-harcsa-csuka-fogassüllõ-kősüllõ-balin-menyhal-kód**-kód**-kód**-egyéb,őshonos-egyéb,idegenhonos (az adatokat „kg”-ban és „db” számban kell beírni)

(végül összesíteni kell a teljes éves fogást) ÖSSZESEN: (kg)

 1. Tájékoztatás a halfajokról és fogási lehetőségeikről

Figyelem! Jelen tájékoztató nem teljes körű és nem is helyettesíti a jogszabályok és a helyi szabályozások ismeretét. Kérjük, hogy a rekreációs halászat megkezdése előtt minden esetben ismerje meg az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó, a rekreációs halász területi jegyen vagy annak mellékletén található, illetve QR kóddal hivatkozott helyi horgászrendet is!

 1. Fokozottan védett és védett fajok: ingolák összes faja, viza, vágótok, sima tok, sőregtok, dunai nagyhering, leánykoncér, gyöngyös koncér, nyúldomolykó, vaskos csabak, fürge cselle, kurta baing, sujtásos küsz, petényimárna, küllők összes faja, szivárványos ökle, csíkok összes faja, lápi póc, pénzes pér, dunai galóca, kölönték összes faja, széles durbincs, selymes durbincs, bucók összes faja; orvosi piócák, tízlábú rákok és békák összes őshonos faja. E védett fajok nem tarthatók meg, kifogásuk jogszabályi tényállása természetvédelmi hatósági eljárás megindítását vonja maga után!
 2. Őshonos fogható halfajok: angolna, bodorka, vörösszárnyú keszeg, domolykó, jászkeszeg, balin, szélhajtó küsz, karikakeszeg, dévérkeszeg, laposkeszeg, bagolykeszeg, szilvaorrú keszeg, garda, paduc, compó, márna, ponty, harcsa, csuka, sebes pisztráng, menyhal, sügér, fogassüllő, kősüllő.

Őshonos nem fogható halfajok: kecsege, széles kárász, vágó durbincs. A halgazdálkodási hatóság engedélyezheti egyes nem fogható halfajok kifogását is.

 1. Vizeinkben előforduló idegenhonos halfajok: lénai tok, lapátorrú tok, amur, fekete amur, razbóra, ezüstkárász, fehér- és pettyes busa, törpeharcsa, fekete törpeharcsa, pettyes harcsa, afrikai harcsa, pataki szajbling, szivárványos pisztráng, tüskés pikó, naphal, pisztrángsügér, gébek összes faja.

Inváziós idegenhonos halfaj a razbóra, az ezütkárász, a busák, a törpeharcsák, a naphal és az amurgéb.

Az idegenhonos halfajok általánosan méret- és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók, de a területi jegy kiadója horgász-(halász)rendjében megállapíthat szigorúbb szabályozást is. Ha e horgász-(halász)rendben a naponta kifogható összes halmennyiség is korlátozott, akkor azt elérve az inváziós fajok szabályos fogására alkalmas rekreációs halászat az adott napon már nem folytatható, mivel azok megfogott egyedeit visszaengedni nem szabad.

 1. Az őshonos, fogható halfajok magyar neve – fajlagos tilalmi ideje – kifogható mérettartománya – napi kifogható mennyisége:

– csuka – 02.01 – 03.31. – legalább 40 cm – 3 db

– balin – 03.01 – 04.30. – legalább 40 cm – 3 db

– sügér – 03.01 – 04.30. – legalább 15 cm – 3 kg

– fogassüllő – 03.01 – 04.30. – legalább 30 cm – 3 db

– kősüllő – 03.01 – 06.30. – legalább 25 cm – 3 db

– garda – 04.15 – 05.31. – legalább 20 cm – (nincs meghatározva)

– domolykó – 04.15 – 05.31. – legalább 25 cm – 3 kg

– jászkeszeg – 04.15 – 05.31. – legalább 20 cm – (nincs meghatározva)

– szilvaórrú keszeg – 04.15 – 05.31. – legalább 20 cm – (nincs meghatározva)

– paduc – 04.15 – 05.31. – legalább 20 cm – (nincs meghatározva)

– márna – 04.15 – 05.31. – legalább 40 cm – 3 db

– ponty – 05.02 – 05.31. – legalább 30 cm – 3 db

– compó – 05.02 – 06.15. – legalább 25 cm – 3 db

– harcsa – 05.02 – 06.15. – legalább 60 cm – tilalmi időszakban 100 cm – 3 db

– sebes pisztráng – 10.01 – 03.31. – legalább 22 cm – 3 db

– menyhal – (nincs meghatározva) – legalább 25 cm – 3 kg

Méret: testhossz az orrcsúcstól a faroktőig mérve. A rekreációs halász területi jegy kiadója jogosult – a fentiektől eltérő – megnövelt alsó, illetve felső méretkorlátozást, továbbá fajonként és az összes fogásra is csökkentett napi, illetve heti, havi és éves mennyiségi korlátot is megállapítani.

 1. Fajlagos tilalmi idők: az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az elsõ nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom a megelőző munkanapon végződik. A halgazdálkodási hatóság engedélyezheti a tilalmi idők rövidítését vagy a tilalom alóli mentesítést is.
 2. Abban az esetben, ha a halgazdálkodási hatóság engedélyezi a nem fogható őshonos halfajok fogását, akkor a felmentés március 01. és május 31. közötti időszakra nem adható, továbbá a felmentés kecsege esetében legalább 50 cm-es; széles kárász esetében legalább 20 cm-es példányokra adható és rájuk is érvényesek a napi darabszám-korlátozásra vonatkozó előírások.
 3. Az állami halászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen – ha a rekreációs halász területi jegy kiadója ennél szigorúbban nem rendelkezik – a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 darabot, összesen legfeljebb 5 darabot, a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot foghat ki.
 4. Ha a rekreációs halász olyan őshonos, napi darabszám korlátozással nem érintett halat fog, amellyel a megszabott napi súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat már nem foghat ki.

VII. Igazolás

Figyelem! Ezen leválasztandó igazolást a naplót átvevő halgazdálkodásra jogosult állíthatja ki.

Alulírott, ………………………………………………………. mint a ……………………………………………………..

………………………………………….. ……………………………………………………………………………… halgazdálkodásra jogosult megbízottja igazolom, hogy

Név: ……………………………………………………………………….. Állami halászjegyének száma: …………………………………… Regisztrációs azonosító:

Születési hely, idő: ……………………, _ _ _ _ év _ _ hó _ _ nap_ _ 2019. évi fogási naplóját 20_ _. év _ _ hó _ _ napján leadta.

Kelt: ……………………., 20_ _. év _ _ hó _ _ nap

……………………………………………………………….. halgazdálkodási hasznosító megbízottjának aláírása.

VIII. A halőrök ellenőrzési bejegyzései

Amennyiben a horgászattal, halászattal kapcsolatban szabálytalanságot tapasztal, bejelentését megteheti az allamihalor@nebih.gov.hu e-mail címen, illetve a területi jegyen feltüntetett elérhetőségeken!

 

tohosz@tolna.net  – www.tohosz.hu  /  mohosz@mohosz.hu  –  www.mohosz.hu  /  allamihalor@nebih.gov.hu  –  www.nebih.gov.hu

 

2020 – Rekreációs halász állami jegy és fogási napló – MINTA